سیستم مدیریت کیفیت
با توجه به این نکته که استانداردهای استفاده شده در صنعت خودرو سازی ایران مشتمل بر PSA ، KES و JIS می باشد ، این شرکت با اخذ گواهینامه های IATF 16949:2016 و ISO 9001:2015 قدمهای لازم را در جهت اجرایی سازی استانداردهای مذکور انجام داده است

گرید مشتریان
شرکت قطعات فلزی زنجان خودرو موفق به اخذ گرید B+ از سایپا و گرید B از ایران خودرو شده است.

فارسی