متقاضی کار محترم

با سلام و احترام

شرکت قطعات فلزی زنجان خودرو ضمن آرزوی موفقت برای شما در مسیر شغلی آینده، از متقاضیان کار درخواست می نماید تا در صورت تمایل به همکاری ، رزومه خود را در قسمت مربوطه ارسال نمایند. برای ارسال رزومه از ایمیل خودتان استفاده نمایید.

    قطعات فلزی زنجان خودرو

    فارسی