ماموریت

ماموریت شرکت قطعات فلزی زنجان خودرو تولید قطعات و مجموعه های فلزی در صنایع مختلف با توجه ویژه به صنعت خودرو با اتکا به نیروی انسانی توانا و به کارگیری برترین تکنولوژی های جهانی و رعایت استانداردهای ایمنی و زیست محیطی ضمن ایجاد مزیت رقابتی در بازارهای داخلی نسبت به رعایت حقوق ذینفعان می باشد.

فارسی