شرکت در یک نگاه


شرکت قطعات فلزی زنجان خودرو ، تولید قطعات خودرو را از سال 1379 با تجهیز و راه اندازی خطوط تولید آغاز نموده که تا کنون نیز ادامه دارد.
این شرکت توانسته با ورود به واحدهای تامین بازار خودروسازان داخلی از قبیل ایران خودرو، سایپا،گروه بهمن و ...، موفقیت های بسیاری را کسب نماید. بهره‌گیري از تکنولوژي‌هاي روز دنیا ، همکاري‌هاي فنی واخذ لیسانس‌های معتبر از شرکتهای‌ صاحب ‌نام جهانی مانند VALEO از جمله دستاوردهای این شرکت بوده که ضمن تولید قطعات مهم و با کیفیت، توانمندي‌هاي بالاي خود را در پشتیبانی از صنعت خودروسازی کشور به اثبات رسانیده است.

خط مشی کیفیت شرکت قطعات فلزی زنجان خودرو

حضور هر چه بیشتر شرکت در بازارهای رقابتی فعلی و یافتن بازارهای جدید منطقه و فرا منطقه ای
پایش اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت از طریق کیفیت محصولات
ایجاد بسترهای مناسب جهت مشارکت کلیه پرسنل در امور شرکت
تطبیق مهارت سرمایه های انسانی متناسب با شغل ارجاع شده
برآورده نمودن نیازها و انتظارات مشتریان و ذینفعان
کاهش ضایعات تولید و نهایتا رسیدن این ضایعات به حداقل صفر
ارتقاء بهره وری سازمان

این شرکت فعالیت های تولیدی خود را منطبق بر نیازهای مشتریان در گستره بازار های داخلی و منطقه‌ای و با استفاده از آخرین تکنولوژی و فناوری های پیشرفته، توسعه پایدار ، تکیه بر شایستگی های متمایز ناشی از دانش بومی شده منابع انسانی شرکت با حفظ هوشمندی تجاری، رشد و توسعه توانایی های کارکنان به عنوان ارزشمندترین منابع سازمان، ایجاد تصویری مثبت و پایدار در مشتری مداری را سرلوحه ارزش‌های بنیادین خود قرار داده است

فارسی