گواهی نامه ها

سیستم مدیریت کیفیت
با توجه به این نکته که استانداردهای استفاده شده در صنعت خودرو سازی ایران مشتمل بر PSA ، KES و JIS می باشد این شرکت با اخذ گواهینامه های IATF 16949:2016 و ISO 9001:2015اقدامات لازم را در جهت اجرایی سازی استانداردهای مذکور برداشته است

گرید مشتریان

شرکت قطعات فلزی زنجان خودرو موفق به اخذ گرید B+ از سایپا و گرید B از ایران خودرو شده است